Võ Hồn Mới: Thiên Sứ Sáu Cánh

Võ Hồn Mới: Thiên Sứ Sáu Cánh

28/10/2021

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một thông tin rất hấp dẫn với tên Võ Hồn Mới: Thiên Sứ Sáu Cánh. Qua bài viết các Hồn Sư có thể hiểu rõ hơn về võ hồn sẽ được ra mắt trong đợt cập nhật này.

I. Giới Thiệu Võ Hồn:

1. Loại Võ Hồn: Tầm xa, công mạnh, bạo cao

2. Đặc Tính Võ Hồn: Khi công xuyên khiên mục tiêu, phần lớn hồn kỹ nhận BUFF Thiên Sứ Đấu Khải, có thể phát huy hiệu quả mạnh hơn.

 

II. Kỹ Năng:

III. Điều Kiện Sáng Tạo:

- Khi lần đầu tạo nhân vật và khi tạo nhân vật thứ 2~5, sẽ không thể chọn Thiên Sứ Sáu Cánh.

- Người chơi có thể thông qua Thẻ Chuyển Đổi Thiên Sứ Sáu Cánh(Không phải Thẻ Chuyển Đổi Võ Hồn thường) để đổi võ hồn của nhân vật đã tạo thành Thiên Sứ Sáu Cánh.

- Thẻ Chuyển Đổi Thiên Sứ Sáu Cánh khi sử dụng cần lưu ý:

+ Sau khi 4 nhân vật đạt Hồn Tông Lv20, có thể sử dụng Thẻ Chuyển Đổi Thiên Sứ Sáu Cánh.

+ Tối đa chỉ có thể sở hữu 1 nhân vật sử dụng võ hồn Thiên Sứ Sáu Cánh.

+ Hồn hoàn trên người nhân vật không thể chuyển đổi hoàn toàn, Hồn Hoàn đã hấp thu sẽ tự động vào túi Hồn Hoàn

+ Sau khi chuyển đổi, điểm Thiên Phú, Hồn Đạo Khí Đời 2 sẽ bị reset.

+ Sau khi chuyển đổi thành công, đăng nhập lại mới có hiệu lực.

-Tiểu Vũ-

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ