Long Nguyệt Đấu Khải

Long Nguyệt Đấu Khải

15/11/2021

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một thông tin rất hấp dẫn với tên Long Nguyệt Đấu Khải. Qua bài viết các Hồn Sư có thể hiểu rõ hơn về tính năng sẽ được ra mắt trong đợt cập nhật này.

I. Lối Vào:

Nút Đấu Khải ở giao diện chính.

II. Điều Kiện Mở:

Nhận 1 nguyên liệu Long Nguyệt Đấu Khải bất kì (Trong Cột Thần Giới sẽ rớt nguyên liệu Long Nguyệt Đấu Khải).

III. Giới Thiệu Tính Năng:

1. Long Nguyệt Đấu Khải:

- Được tạo bởi 11 thành phần, Hồn Sư sau khi trang bị có thể nhận thuộc tính cơ bản, thuộc tính đặc biệt, có thể nuôi dưỡng thuộc tính đặc biệt, kỹ năng,...

- Gom đủ bộ Long Nguyệt Đấu Khải sẽ nhận tăng mạnh thuộc tính và có thể đổi tên Long Nguyệt Đấu Khải. Phẩm chất cả bộ Long Nguyệt Đấu Khải càng cao, hiệu quả thuộc tính càng mạnh, ký tự tên càng nhiều.

- Mỗi Hồn Sư sẽ có 1 trong 5 nguyên tố Phong, Hỏa, Thổ, Lôi, Thủy làm thuộc tính bẩm sinh, khi đeo Long Nguyệt Đấu Khải giống thuộc tính bẩm sinh của mình sẽ nhận thêm BUFF hiệu quả nguyên tố.

2. Cường hóa Đấu Khải:

- Tiêu nguyên liệu cường hóa có thể cường hóa phụ kiện Đấu Khải, sau khi cường hóa sẽ nhận thuộc tính cường hóa.

- Mỗi lần cường hóa có tỷ lệ thành công, nếu cường hóa thất bại sẽ trừ nguyên liệu và không tăng cấp.

- Mỗi lần cường hóa thất bại sẽ tăng điểm may mắn, điểm may mắn sẽ chuyển hóa thành tỷ lệ cường hóa thành công.

- Mỗi lần cường hóa thành công sẽ xóa điểm may mắn, điểm may mắn liên kết với phụ kiện.

- Mỗi phụ kiện cường hóa đến cấp chỉ định sẽ nhận thêm BUFF, cấp cường hóa sẽ lưu giữ trong phụ kiện Đấu Khải của nhân vật này, khi đổi Đấu Khải sẽ giữ cấp cường hóa.

3. Tạo Đấu Khải:

- Tiêu hao Bản Vẽ có thể tạo Long Nguyệt Đấu Khải trong giao diện này, Long Nguyệt Đấu Khải ở bộ phận khác nhau sẽ yêu cầu bản vẽ khác nhau khi tạo.

- Trong quá trình tạo Đấu Khải, sẽ cho ngẫu nhiên 1 loại thuộc tính nguyên tố và có tỷ lệ tạo Đấu Khải cực phẩm, Đấu Khải cực phẩm sẽ sở hữu thêm 1~2 thuộc tính và 1 kỹ năng.

4. Hoàn nguyên Đấu Khải:

- Điều kiện mở: Sở hữu 1 món Long Nguyệt Đấu Khải 4 chữ.

- Có thể khôi phục Đấu Khải trong giao diện khôi phục Đấu Khải, sau khi khôi phục sẽ hoàn trả toàn bộ nguyên liệu tăng bậc và phụ kiện Đấu Khải hoàn chỉnh, không hoàn trả Xu Hồn

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ