Cột Thần Giới

Cột Thần Giới

15/11/2021

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một thông tin rất hấp dẫn với tên Cột Thần Giới. Qua bài viết các Hồn Sư có thể hiểu rõ hơn về tính năng sẽ được ra mắt trong đợt cập nhật này.

I. Thời gian:

20:00-21:00 tối tứ 3,5,7 hàng tuần mở trận tranh đấu

20:00 tối thứ 7 mở Phân Tranh Thần Giới

II. Điều Kiện:

5 nhân vật Phong Hào Đấu La Lv 30 và được chia vào server thuộc Cột Thần Giới

 

III. Nội Dung:

 

- Cột Thần Giới là khu vực liên server.

- Server của Hồn Sư sẽ ngẫu nhiên phân vào 1 trong 4 thế lực, tham gia cùng những Hồn Sư khác cùng thế lực tại Cột Thần Giới để tranh đoạt thành trì, nhận thưởng Uy Vọng và Đấu Khải...

1. Tính năng công thành thường:

- Hồn Sư có thể phát động kèn hiệu tấn công thành trì của Thế Lực địch.

- Sau khi phát động kèn hiệu tấn công, hai bên sẽ 1 khoảng thời gian để xác nhận tham gia chiến đấu. Thể thức chiến đấu sẽ là 1vs1, người chiến thắng sẽ hồi đầy máu và tiếp tục chiến đấu cho tơi khi toàn bộ Thế Lực địch chết hết. Bên liên thắng bất kỳ sẽ bị tích lũy trạng thái suy yếu, bên thủ sẽ nhận thêm Buff thuộc tính khi chiến đấu tại thành trì gốc của Thế Lực đó.

- Khi trận chiến chưa kết thúc, toàn bộ Hồn Sư đều có thể vào chiến đấu tiếp. Sau khi phát động kèn hiệu tấn công lên thành trì của địch, thì kèn hiệu sẽ rơi vào trạng thái chờ và phải đợi hết thời gian chờ mới có thể phát động tấn công tiếp.

- Thứ tự xuất chiến:

+ Người tham gia trước khi kết thúc kèn hiệu: xuất chiến theo thứ tự Lực chiến từ thấp tới cao.

+ Người tham gia sau khi kết thúc kèn hiệu: xuất chiến theo thứ tự thời gian tham chiến, tham gia trước sẽ được đánh trước.

- Khi 1 bên bị hạ gục hết thì sẽ coi như là thua, bên còn lại sẽ chiến được thành trì. Nếu phe tấn công chiếm thành công được thành, thành sẽ vào giai đoạn bảo vệ, trong thời gian này không thể phát động kèn hiệu.

- Khôi phục mệt mỏi: Khi chiến  đấu thất bại, Hồn Sư sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi và sẽ trở về thành chính, cần tiêu hao lượt mệt mỏi mới có thể tiếp tục tham chiến.

2. Tính năng Boss:

- 12:00, 18:00, 21:00 hàng ngày sẽ xuất hiện Boss cá nhân tại thành thuộc sở hữu của thế lực chiếm đóng, khiêu chiến Boss thành công có thể nhận lượng lớn nguyên liệu nuôi dưỡng Đấu Khải.

- HP và cấp Boss làm mới mỗi lần sẽ dựa vào số thành trì chiếm được. Thành trì càng nhiều, làm mới ra Boss càng nhiều. Cấp thành trì càng cao, cấp Boss làm mới cũng sẽ cao, nhận thưởng càng nhiều.

- Boss cá nhân có nhiều tầng, cần hoàn thành khiêu chiến toàn bộ tầng mới có thể nhận thưởng. Mỗi BOSS đều có thời gian tồn tại nhất định, trong thời gian tồn tại người chơi có thể không cần tiêu hao và khiêu chiến vô số lần. Khi thời gian tồn tại bằng 0, BOSS sẽ biến mất.

- Khi nhận thưởng BOSS có thể tiêu Danh Vọng để x2 thưởng.

3. Tính năng Phân Tranh Thế Giới:

- 20:00 thứ 7 hàng tuần mở Phân Tranh Thần Giới, trong thời gian đó đánh bại địch và lợi ích danh vọng của khôi phục điểm mệt mỏi tăng lên x1.5. Đồng thời sẽ mở tranh đoạt thành trì thần giới. Hồn Sư có thể đi thẳng từ đại bản doanh thế lực đén thành trì thần giới.

- Toàn thể Hồn Sư tham chiến của thế lực nhận quyền sở hữu thành trì thần giới sẽ nhận BUFF vinh dự thần giới và thưởng vật phẩm thêm. BUFF vinh dự thần giới gồm Người Chấp Pháp Thần Giới và Người Bảo Vệ Thần Giới, người chơi nhận BUFF vinh dự sẽ nhận lượng lơn BUFF lợi ích danh vọng trong 6 ngày tiếp theo.

- Trong thời gian Phân Tranh Thần Giới, tốc độ khôi phục mệt mỏi trong 3 lần đầu sẽ tăng mạnh!

- Tiểu Vũ-

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ