Sự kiện Mưa Thanh Minh

Sự kiện Mưa Thanh Minh

05/04/2022

Sự kiện Mưa Thanh Minh

 

Thời gian và phạm vi sự kiện

Thời gian mở: 0h 5/4/2022~23h59 8/4/2022

Phạm vi:các cụm server mở trước 17/3/2022, có thể mở “Mưa Thanh Minh”

Cấp mở: 1 nhân vật đại hồn sư Lv1

Trong thời gian sự kiện, sẽ mở du ngoạn thăm bạn, Tà Hồn Tập Kích, Cống Phẩm Hàn Thực

  • Du ngoạn thêm bạn

Trong thời gian sự kiện, tiêu kim cương mua Bánh Xanh, tặng số lượt tìm kiếm. Tìm kiếm có thể nhận Thưởng Bí Bảo Tinh Xảo/Sử Thi/ Truyền Kỳ.

Bánh Xanh:đồng trung gian sự kiện, trong tiệm Cống Phẩm Hàn Thực tiêu hao Bánh Xanh, đổi đạo cụ Trừ Tà, để khiêu chiến Tà Hồn Tập Kích.

Xem thưởng hiếm:

Sau khi tìm kiếm đạt số lượt quy định, sẽ gặp gỡ bạn bè từ khắp nơi trên đại lục, nhận thưởng phong phú từ bạn bè

Xem thưởng hiếm:

​Sau khi tìm kiếm đạt số lượt quy định, sẽ mở sự kiện Hỏi đáp Đại Sư, đáp đúng sẽ nhận thưởng x2, đáp sai sẽ chỉ nhận 1 phần thưởng

  • Tà Hồn Tập Kích:

Trong thời gian sự kiện, sẽ mở Thủ Lĩnh đặc biệt Tà Hồn Sư cả ngày để người chơi khiêu chiến

Người chơi khiêu chiến Thủ Lĩnh trong thời gian chiến đấu giới hạn, tăng kỷ lục ST cao nhất.

Dựa theo kỷ lục ST cao nhất của người chơi tham gia, sẽ tiến hành xếp hạng ở trong Thần Giới/server này,sau khi sk kết thúc phần thưởng sẽ phát dựa theo XH.

(Người chơi đã mở Thần Giới Đại Lục sẽ tham gia xếp hạng liên server, người chơi chưa mở Thần Giới Đại Lục sẽ tham gia xếp hạng server)

 

Xem thưởng hiếm:

 

Tà Hồn Sư sẽ có Hồn Kỹ cực mạnh, chuẩn bị đầy đủ đạo cụ trừ tà trước khi ra trận, và dùng hợp lý trong quá trình chiến đấu sẽ có thể nhẹ nhàng chiến đấu.

  • Cống Phẩm Hàn Thực

Trong thời gian sự kiện,  mở tiệm Cống Phẩm Hàn Thực, bác các loại đạo cụ trừ tà, người chơi có thể dùng Bánh Xanh đổi đạo cụ.

 

_Tiểu Vũ _

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ