Sự kiện Xây Dựng Đường Môn (kỳ thứ 10)

Sự kiện Xây Dựng Đường Môn (kỳ thứ 10)

19/05/2022

Sự kiện Xây Dựng Đường Môn (kỳ thứ 10)

 1. Thời gian mở:
 • Các server mở từ 23:59:59 ngày 7/7/2021 đổ về trước: Từ ngày 19/5/2022 – 21/5/2022
 • Các server mở từ 23:59:59 ngày 7/7/2021 đổ về sau:Mở server 316 ~ 318 ngày
 1. Cấp mở:

 • ​5 nhân vật Hồn Tông Lv1

 1. Nội dung sự kiện:
 • ​Khiêu Chiến Tứ Tộc:

Lần lượt khiêu chiến 4 đại gia tốc có thể nhận Mảnh Lĩnh Vực Lam Ngân, thu thập 10 cái sẽ ghép ra Lĩnh Vực Lam Ngân.

 • Vòng Quay May Mắn:

Trong thời gian sk có thể dùng Trái Tim May Mắn và Kim Cương mua Long Chi Diệp, và dùng để quay Vòng Quay May Mắn.

Phần thưởng chia thành thưởng lớn, thưởng hiếm, thưởng khác;Mỗi phần thưởng lớn và hiếm nhận tối đa 1 lần

Trái Tim May Mắn có thể nhận trong Hồn Thú Sâm Lâm và Thủ Lĩnh Thế Giới

Đảm bảo:Nếu trong 100 lần không trúng giải lớn, lần thứ 100 sẽ trúng giải thưởng lớn.

 • Tổng quan thưởng:

 •  

  Vật Tư Đường Môn:

Trong thời gian sự kiện dùng kim cương nhanh tay mua vật phẩm ưu đãi—Mảnh Lĩnh Vực Lam Ngân

 

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ