Sự Kiện Xuân Bừng Tỉnh

Sự Kiện Xuân Bừng Tỉnh

18/03/2022

Thời gian và phạm vi sự kiện

Thời gian: 0h ngày 18/3/2022~23h59p 21/3/2022

Phạm vi: Tính đến hết ngày 18/3/2022, các server đã mở trên 2 ngày có thể mớ sự kiện

Level mở

1 nhân vật Đại hồn Sư Lv40

Giới thiệu sự kiện

Trong thời gian sự kiện, sẽ mở Thử Thách Xuân, Trứng Xuân, Gói Xuân

Thử Thách Xuân

Trong sự kiện, có thể khiêu chiến vượt ải, vượt ải xong sẽ nhận được sao và phần thưởng

 + Vượt ải sẽ nhận được Sao

 + Sao có thể đổi Buff và nhận rương thưởng

Xem trước phần thưởng

Trứng Xuân

 + Có thể thông qua, rút một lần, rút 10 liên tiếp (giảm 10%) để rút trứng, nếu có Dù Giấy thì ưu tiên dùng Dù Giấy

 + Qũy thưởng có hạn, quay một lần ít đi một phần

Xem trước phần thưởng

Gói Xuân

Trong sự kiện, mở 3 loại gói quà, có thể dùng Vàng để mua! [Phần thưởng phong phú, đồ vừa ngon vừa rẻ]

Xem trước phần thưởng

-Tiểu Vũ-

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ