Quà Mừng Năm Mới

Quà Mừng Năm Mới

31/12/2020


1. Thời gian: 00:00 ngày 1/1/2021 - 23:59 ngày 3/1/2021
2. Phạm vi: All server
3. Điều kiện: Tất cả các user
4. Hiệu lực quà:  00:00 ngày 1/1/2021 - 23:59 ngày 3/1/2021
5. Nội dung
- Quà Tưng Bừng năm mới
+ Điều kiện mở: Miễn phí
+ Vật phẩm trong quà: Quà Siêu Ưu Đãi Năm Mới *1, Thuốc EXP gấp 3 lần *1, Mảnh Hồn Hoàn *1.5K, Xu Hồn *200W

- Quà Siêu Ưu Đãi Năm Mới
+ Điều kiện mở: 588KC
+ Vật phẩm trong quà: Quà Chí Tôn Năm Mới *1, Nội Đan Hồn Thú *1, Đá Tạo Kỵ Tinh Thông *1, Hồng Ngọc *20


- Quà Chí Tôn Năm Mới
+ Điều kiện mở: 1088KC
+ Vật phẩm trong quà: Rương Chọn Hỏa Tiên Thảo Hồn Linh *1, Thuốc EXP gấp 5 lần *1, Nội Đan Hồn Thú cao cấp *1

 

- Tiểu Vũ - 
 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ