Chiến Sử Lai Khắc

Chiến Sử Lai Khắc

06/01/2021

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một sự kiện rất hấp dẫn với tên Chiến Sử Lai Khắc. Qua sự kiện các Hồn Sư có thể sở hữu được rất nhiều vật phầm giá trị. Còn chờ gì mà không tham gia ngay với Tiểu Vũ nào.


1. Thời gian: từ 00:00 ngày 06/01/2021 đến 23:59 ngày 08/01/2021


2. Phạm vi: Đường Tam V1 - Đái Mộc Bạch V2


3. Điều kiện mở: Đại Hồn Sư LV 1


4. Nội dung sự kiện: 
- Khiêu Chiến Thất Quái
+ Người chơi cần khiêu chiến lần lượt các NPC để vượt ải
+ Mỗi khi khiêu chiến thành công sẽ nhận được thưởng


- Đập Trứng May Mắn
+ Trong thời gian sự kiện user có thể tiêu 50 KC hoặc 200 vạn Xu Hồn nhận 10 Long Chi Diệp và nhận thêm 1 cơ hội đập trứng ( Mỗi ngày chỉ có 2 lần dùng Xu Hồn để mua, dùng KC không giới hạn
+ Trứng được chia làm 3 bậc, Đồng, Bạc Vàng, các bậc sẽ có vật phẩm khác nhau
+ Số lượng trứng có hạn, khi hết sẽ không thể đập thêm
+ Đập 10 lần chắc chắn ra trứng Bạc và trứng Vàng


- Ghép Hồn Hoàn
+ Tiêu hao Hồn Hoàn cấp sao bất kì và Nhân Hồn Hoàn bất kì sẽ ghép được Hồn Hoàn lấp lánh


- Cung Ứng Học Viện
+ Trong thời gian sự kiện, có thể mua 1 phần đạo cụ hiếm tại Cung Ứng Học Viện


- Nhiệm Vụ Đạt Chuẩn
+ Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ chỉ định sẽ nhận được thưởng tương ứng


5. Lưu ý: Các server khác sẽ mở tính theo ngày mở server
 

Tiểu Vũ.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ