Sự Kiện Phố Kim Loại 2

Sự Kiện Phố Kim Loại 2

29/12/2020

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một sự kiện rất hấp dẫn với tên Phố Kim Loại. Qua sự kiện các Hồn Sư có thể sở hữu được rất nhiều vật phầm giá trị. Còn chờ gì mà không tham gia ngay với Tiểu Vũ nào.

1. Thời gian: 00:00 ngày 30/12/2020 đến 23:59 ngày 31/12/2020

2. Phạm vi: Đường Tam V1 - Đái Mộc Bạch V2

3. Điều kiện: 1 nhân vật đạt Đại Hồn Sư LV1

4. Nội dung sự kiện:

- Tranh Đoạt Bí Bảo:

 + Người chơi khám phá bản đồ để giải mã đi tìm những sự kiện hoặc Vệ Binh Bí Bảo có thể khám phá trên bản đồ. Hoàn thành khám phá sẽ nhận được thưởng, khiêu chiến Vệ Binh Bí Bảo thành công sẽ nhận được Khoáng Thạch

 + Mở Thần Bảo Cần tiêu tốn Chìa. Có thể nhận được ở Tranh Đoạt Bí Bảo hoặc mua bằng Kim Cương

 + Phó bản được chia làm 5 khu vực, đánh bại các vệ binh trấn ải sẽ đến khu vực tiếp theo

 + Hồn Sư có thể nhận đầu mối do hội thợ rèn truyền tới trong PB

- Chợ Kho Báu: 

 + Sự kiện giới hạn, mua Long Chi Diệp nhận lượt đào báu, phần thưởng được chia thành thấp, trung bình, cao

- Thợ Rèn Thần

 + Sự kiện đổi giờ vàng, tiêu hao Khoáng Thạch(nhận trong Tranh Đoạt Bí Bảo và Chợ Kho Báu, đổi vật phẩm hiếm(Bao gồm Đá Đúc Trang Bị, Vòng Cổ, Thâm Hải Trầm Ngân)Mỗi loại đều có giới hạn đổi

- Đúc Trang Bị:

 + Tiêu hao Đá Đúc, để đúc bị trí khác nhau của trang bị, có thể nhận thuộc tính và kỹ năng cực mạnh

 + Đá Đúc chia thành Vũ Khí, Thời Trang và Đá Đúc Giáp, có thể lấy được trong Chợ Kho Báu và Thợ Rèn Thần

 + Mỗi nhân vật đúc riêng trang bị cho mình

- Hiệp Hội Cung Cấp: 

+ Hội thợ rèn cung cấp giờ vàng, người chơi có thể mua nhiều Chìa hơn với giá thấp, mở Bí Bảo Thần Tượng nhận Khoáng Thạch hiếm

Tiểu Vũ.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ