Võ Hồn Mới: Thất Sát Kiếm

Võ Hồn Mới: Thất Sát Kiếm

29/06/2021

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một thông tin rất hấp dẫn với tên Võ Hồn Mới: Thất Sát Kiếm. Qua sự kiện các Hồn Sư có thể hiểu rõ hơn về võ hồn sẽ được ra mắt trong đợt cập nhật này.

I. Giới Thiệu Võ Hồn:

1. Loại Võ Hồn: Cận chiến, tấn công.

2. Đặc Tính Võ Hồn: Có thể dung hợp với hồn Long Cốt, sau khi dung hợp năng lực sinh tồn tăng vọt.

II. Kỹ Năng:

1. Kỹ Năng Hồn Hoàn Đặc Biệt:

2. Kỹ Năng Tiến Bậc Võ Hồn:

3. Đặc Tính Kỹ Năng Võ Hồn:

III. Điều Khiện Sáng Tạo:

- Khi lần đầu tạo nhân vật và khi tạo nhân vật thứ 2~5, sẽ không thể chọn Thất Sát Kiếm.

- Người chơi có thể thông qua Thẻ Chuyển Đổi Thất Sát Kiếm (Không phải Thẻ Chuyển Đổi Võ Hồn thường) để đổi võ hồn của nhân vật đã tạo thành Thất Sát Kiếm.

- Thẻ Chuyển Đổi Thất Sát Kiếm khi sử dụng cần lưu ý:

+ Sau khi 4 nhân vật đạt Hồn Tông Lv20, có thể sử dụng Thẻ Chuyển Đổi Thất Sát Kiếm.

+ Tối đa chỉ có thể sở hữu 1 Thất Sát Kiếm võ hồn nhân vật.

+ Hồn hoàn trên người nhân vật không thể chuyển đổi hoàn toàn, Hồn Hoàn đã hấp thu sẽ tự động vào túi Hồn Hoàn

+ Sau khi chuyển đổi, điểm Thiên Phú, Hồn Đạo Khí Đời 2 sẽ bị reset.

+ Sau khi chuyển đổi thành công, đăng nhập lại mới có hiệu lực.

- Tiểu Vũ -

 

 

 

 

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ