Võ Hồn Mới: Cốt Long

Võ Hồn Mới: Cốt Long

29/06/2021

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một thông tin rất hấp dẫn với tên Võ Hồn Mới: Cốt Long. Qua sự kiện các Hồn Sư có thể hiểu rõ hơn về võ hồn sẽ được ra mắt trong đợt cập nhật này.

I. Giới Thiệu Võ Hồn:

1. Loại Võ Hồn: 

Tầm ngắn, khả năng sinh tồn mạnh, né cao, có thể dung hợp với Thất Sát Kiếm.

2. Đặc Tính Võ Hồn:

Né cao, võ hồn đầu tiên có thể tiến hành dung hợp, sau khi dung hợp với Thất Sát Kiếm có thể kế thừa một phần thuộc tính và kỹ năng của Thất Sát Kiếm, bên cạnh đó nâng cao năng lực sinh tồn của bản thân, có thể nói là công thủ đầy đủ.

II. Kỹ Năng:

1. Kỹ Năng Hồn Hoàn Đặc Biệt:

2. Kỹ Năng tiến bậc võ hồn:

3. Đặc Tính Kỹ Năng Võ Hồn:

III. Điều Kiện Sáng Tạo:

- Khi lần đầu tạo nhân vật và khi tạo nhân vật thứ 2~5, sẽ không thể chọn Cốt Long.

- Người chơi có thể thông qua Thẻ Chuyển Đổi Cốt Lon (Không phải Thẻ Chuyển Đổi Võ Hồn thường) để đổi võ hồn của nhân vật đã tạo thành Cốt Long.

- Thẻ Chuyển Đổi Cốt Long khi sử dụng cần lưu ý:

+ Sau khi 4 nhân vật đạt Hồn Tông Lv20, có thể sử dụng Thẻ Chuyển Đổi Cốt Long.

+ Tối đa chỉ có thể sở hữu 1 Cốt Long võ hồn nhân vật.

+ Hồn hoàn trên người nhân vật không thể chuyển đổi hoàn toàn, Hồn Hoàn đã hấp thu sẽ tự động vào túi Hồn Hoàn.

+ Sau khi chuyển đổi, điểm Thiên Phú, Hồn Đạo Khí Đời 2 sẽ bị reset.

+ Sau khi chuyển đổi thành công, đăng nhập lại mới có hiệu lực.

- Tiểu Vũ - 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ