Võ Hồn Mới: Bích Lân Xà Hoàng

Võ Hồn Mới: Bích Lân Xà Hoàng

28/07/2022

Võ Hồn Mới:Bích Lân Xà Hoàng 

1.1.Cốt truyện:

 Bích Lân Xà Hoàng thuộc giống Rồng, là Võ Hồn hiếm có. Độc Cô Bác tu luyện được tới cảnh giới Bích Lân Xà Hoàng được gọi là Tổ tiên Vạn Xà. ST của Bích Lân Xà Hoàng mang kịch độc, có thể khiến bách tính ngàn dặm xung quanh rơi vào lầm than, cỏ cây chết sạch, là Hồn Thú có độc tính mạnh nhất. Còn Độc Cô Bác cũng là Hồn Sư có độc tính mạnh nhất từ trước tới nay. Phàm là kẻ trúng độc chắc chắn sẽ chết. Danh tiếng truyền xa, ít có kẻ nào dám đối đầu với hắn.

1.2.Định vị Võ hồn:

Tấn công tầm xa, cấu rỉa máu kẻ địch

1.3.Đặc tính của võ hồn:

Có năng lực tấn công mạnh mẽ đặc biệt là công mang độc tính, càng chơi càng khoẻ sẽ khiến kẻ địch rơi xuống vực sâu. Khi tấn công cũng sẽ giảm BUFF của đối phương làm chúng giảm đáng kể ST và HP. So với Hồn Hoàn thông thường, Tử Độc Bích Lân có thuộc tính bổ trợ tốt, khi Bích Lân Xà Hoàng hấp thu Tử Độc Bích Lân, Chân Thân Võ Hồn khi đang nhận thêm buff có thể biến thành Chân Thân Xà Hoàng, lấy độc trị độc, thanh tẩy các hiệu ứng giảm BUFF trên người, nâng cao khả năng sinh tồn của mình.

 

Cách nhận Bích Lân Xà Hoàng Hoàng

Hồn Sư có thể dùng Thẻ Đổi Bích Lân Xà Hoàng (không phải Thẻ đổi Võ Hồn thông thường) để biến đổi Võ Hồn nhân vật đã tạo thành Bích Lân Xà Hoàng
Cần chú ý khi sử dụng Thẻ Đổi Bích Lân Xà Hoàng

1、Có 4 nhân vật có Hồn Tông đạt cấp 20 xong mới có thể dùng Thẻ đổi Bích Lân Xà Hoàng;

2、Sở hữu tối đa 1 nhân vật Bích Lân Xà Hoàng;

3、Hồn Hoàn trên người nhân vật không thể tiến hành chuyển đổi, các Hồn Hoàn sau khi hấp thụ sẽ tự động chuyển tới Túi Hồn Hoàn.

4、Sau khi đổi, Điểm Thiên Phú, Hồn Đạo Khí Đời 2 sẽ bị reset.

5、Chuyển đổi thành công cần đăng nhập lại game.

Kỹ năng riêng của Bích Lân Xà Hoàng:

Kỹ năng Chân Thân Võ Hồn:

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ