Sự Kiện Giữa Hè Mang Chủng

Sự Kiện Giữa Hè Mang Chủng

23/06/2022

SK Giữa Hè Mang Chủng

 

Thời gian và phạm vi sk: All server

Thời gian mở: 0h 24/6/2022~23:59 27/6/2022

Phạm vi: Các server mở từ trước 23/6/2022, sẽ mở sk “Giữa Hè Mang Chủng”

Cấp mở: Có 1 nhân vật đạt Lv40

 

Giới thiệu sự kiện

Trong thời gian sk, sẽ mở 3 hoạt động Mang Chủng Bận Rộn, Tặng Hoa Thần, Thu Thập Ngũ Cốc

 

Mang Chủng Bận Rộn

Trong thời gian sk, dùng Kim Cương mua Long Chi Diệp, tặng lượt Canh tác. Thăm dò sẽ nhận được Thưởng Bí Bảo Tinh Xảo/ Sử Thi/ Truyền Kỳ

Canh tác đạt số lượt nhất định sẽ có thể gặp học viên Sử Lai Khắc, giúp học viên trả lời câu hỏi có thể nhận được Túi Gấm Ngũ Cốc

 

Túi Gấm Ngũ Cốc: Tiền Sự Kiện, dùng trong Tiệm Thu Thập Ngũ Cốc, để đổi vật phẩm hiếm

Tổng quan thường hiếm:

Bí Bảo nhận:


Gặp học viên Sử Lai Khắc, giúp học viên trả lời câu hỏi có thể nhận được Túi Gấm Ngũ Cốc, trả lời đúng nhận x2 phần thưởng

Tặng Hoa Thần

Giúp Hoa Thần trở về, chống lại sự quấy phá của Viêm Thần, trong thời gian sk sẽ mở Ảo Cảnh Hoa Thần (có 7 tầng bị Viêm Thần thâm nhập), để người chơi tham gia khiêu chiến. Giúp Hoa Thần đánh bại Lâu La Viêm Thần ở mỗi tầng Ảo Cảnh, khiêu chiến thành công sẽ nhận thưởng cực lớn.

Trước khi bắt đầu trận chiến, người chơi có thể chọn BUFF kẻ địch/ Giảm Buff phe ta để tăng độ khó của ải; tùy theo loại và số lượng của BUFF đã chọn để tính Điểm mức khó, Điểm mức khó đạt đến giá trị quy định sẽ có thể mở khiêu chiến. Khi khiêu chiến thành công sẽ nhận được thưởng.

Tổng quan thưởng hiếm:

Người chơi có thể phối hợp Hồn Hoàn 1 cách hợp lý, để đối phó với các loại Buff  của địch/giảm Buff phe ta, giảm bớt độ khó vượt ải

Thu Thập Ngũ Cốc

Trong thời gian sk, mở Tiệm Ngũ Cốc, người chơi dùng Túi Gấm Ngũ Cốc để mua vật phẩm hiếm
Người chơi cũng có thể tốn một ít Kim Cương mua Túi Gấm Ngũ Cốc
Tham gia Tặng Hoa Thần, Mang Chủng Bận Rộn để nhận vô vàn thưởng Túi Gấm Ngũ Cốc

~Tiểu Vũ~

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ