Hoạt động Lập Đông

Hoạt động Lập Đông

06/11/2020


<EVENT> HOẠT ĐỘNG LẬP ĐÔNG
Thời gian: 00:00 ngày 05/11 – 23:59 ngày 07/11
Phạm vi: Những server đã mở từ trước tới ngày 4/11

Điều kiện tham gia: Năm nhân vật đạt Hồn Sư từ cấp 35 trở lên.

Phần thưởng: Gói quà chọn Tiên Thảo, Rương Hỏa Thạch Pháp Trận, Rương bộ trang sức Nội Đan, Trang phục Lam Ngân Hạo Thiên, Nội Đan Hồn Thú, Nhẫn Vàng, Hồn Hoàn Ngàn Năm...

Nội dung hoạt động:
Khiêu chiến người Thủ Hộ, mở ra Đồ Trận Cửu Cung, thu thập con số, thông qua khiêu chiến Cửu Cung, lấy quà phong phú
- Đánh bại ngưởi thủ hộ trong cung vị tương ứng, có thể mở ra vị trí khác nhau trong Cửu Cung, làm thông đường đi lên.
- Thu thập con số và lần lượt điền vào Cửu Cung Đồ, cộng theo hàng ngang, hàng dọc hay đường chéo cũng thành số 15, là hoàn thành khiêu chiến ngay.
- Lần đầu tiên đánh bại người thủ hộ hoặc mở ra rương báu sẽ nhận được quà ngay.

Sổ vẽ Cửu Mai:
- Mua Long Chi Diệp, tặng số lần Vẽ Mai, nhuộm máu cửu cửu tám thập nhất cách hoa mai
- Phần thưởng vẽ mai chia thành 3 cấp, có thể rút lần lượt hoặc rút liền 10 lần (10% ưu đãi) để tìm bảo vật

Gói quà Tuế Hàn:
Cung cấp 4 loại gói quà cho game thủ mua, đó là gói quà Lập Đông Nạp Phúc, gói quà Mừng Năm Mới, gói quà Đón Phúc, gói quà Phúc Khí.

Chúc các Hồn Sư tham gia sự kiện vui vẻ.
 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ