Sức Mạnh Tà Thần Hổ

Sức Mạnh Tà Thần Hổ

28/11/2021

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một sự kiện rất hấp dẫn với tên Sức Mạnh Tà Thần Hổ. Qua sự kiện các Hồn Sư có thể sở hữu được rất nhiều vật phầm giá trị. Còn chờ gì mà không tham gia ngay với Tiểu Vũ nào.

I. Thời gian: 00:00:00 29/11/2021 - 23:59:59 03/12/2021

II. Điều Kiện:

- Server mở trong khoảng thời gian 18/12/2020 - 27/11/2021 có thể tham gia sự kiện.

- 3 nhân vật Đại Hồn Sư Lv40.

III. Nội Dung Sự Kiện:

1. Hung Thú Thí Luyện:

- Trong thời gian sự kiện, người chơi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, sẽ nhận điểm thí luyện tương ứng.

- Tổng lượt hoàn thành của mỗi loại nhiệu vụ thí luyện có giới hạn, hoàn thành nhiều hơn không thể tiếp tục nhận điểm thí luyện.

- Khi điểm thí luyện đạt giá trị nhất định, Hồn Sư có thể nhận Gói Hung Thú Thí Luyện tương ứng.

- Mỗi mốc Gói Hung Thú Thí Luyện chỉ có thể nhận 1 lần.

2. Tích Lũy Nạp:

- Trong thời gian sự kiện, Hồn Sư tích nạp đạt mốc nhất định, có thể nhận thưởng tích nạp tương ứng.

- Thưởng mỗi mốc tích nạp chỉ có thể nhận 1 lần.

3. Tiệm Hung Thú:

- Trong thời gian sự kiện, có thể tiêu Kim Cương để mua Hồn Hoàn Kỷ Niệm tại Shop Hung Thú.

- Hồn Hoàn Kỷ Niệm có giới hạn số lượt.

 

-Tiểu Vũ-

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ