Sự Kiện Ngày Nhà Giáo

Sự Kiện Ngày Nhà Giáo

18/11/2021

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một sự kiện rất hấp dẫn với tên Ngày Nhà Giáo. Qua sự kiện các Hồn Sư có thể sở hữu được rất nhiều vật phầm giá trị. Còn chờ gì mà không tham gia ngay với Tiểu Vũ nào.

I. Thời gian: 00:00:00 19/11/2021 - 23:59:59 22/11/2021

II. Điều Kiện:

- Server mở trước ngầy 16/11/2021

- 3 nhân vật Hồn Tôn Lv 61.

III. Nội Dung Sự Kiện:

1. Thăm Hỏi Ân Sư:

- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày mở 1 nhiệm vụ Thăm Hỏi Ân Sư, tổng có 4 nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ đã mở kéo dài đến khi sự kiện kết thúc, trong thời gian đó Hồn Sư có thể đến khiêu chiến bất cứ lúc nào.

- Mỗi nhiệm vũ chỉ hoàn thành 1 lần, hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng.

2. Mở Sách Hữu Ích:

- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày mở 1 bài thi, tổng 4 bài thi.

- Bài thi đã mở kéo dài đến khi sự kiện kết thúc, trong thời gian đó Hồn Sư có thể đến trả lời bất cứ lúc nào.

- Mỗi bài thi có 3 lượt trả lời câu hỏi, ngày cuối sự kiện thì mỗi bài thi sẽ tặng thêm 1 lượt trả lời câu hỏi.

- Mỗi bài thi gồm 25 câu trắc nghiệm, giới hạn 360s hoàn thành.

- Điểm tốt nhất mỗi bài thi đạt điều kiện nhất định sẽ nhận thưởng đạt mốc.

*Lưu ý: có thể tham gia Thăm Hỏi Ân Sư và làm Nhiệm Vụ Hàng Ngày để nhận Phù Hỏi Đáp, giúp hoàn thành bài thi dễ dàng hơn.

3. Hộp Quà Tạ Ơn:

- Trong thời gian sự kiện, mua Long Chi Diệp tặng hộp quà quay thưởng.

- Thưởng gồm “Hộp Quà Cực Phẩm, Hộp Quà Trân Phẩm, Hộp Quà Lương Phẩm".

- Quay 10 lần chắc chắn nhận Hộp Quà Cực Phẩm hoặc Hộp Quà Trân Phẩm.

- Quỹ thưởng có hạn, quay được cái nào sẽ hết cái đó.

4. Thành Tích Bảng:

*Điều kiện mở: Mở tính năng Thần Giới Đại Lục, đồng thời 3 nhân vật của Hồn Sư đạt Hồn Tôn Lv61.

- Trong thời gian sự kiện, điểm tốt nhất của user trong mỗi bài thi sẽ tích vào Thành Tích Bảng  (Tổng số đúng là tổng câu đúng nhiều nhất của toàn bộ bài thi cộng lại, thời gian tiêu hao là tổng thời gian tiêu hao của số điểm cao nhất của toàn bộ bài thi).

- TOP3 Thành Tích Bảng nhận sẽ thưởng danh hiệu.

-Tiểu Vũ-

 

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ