Khiêu Chiến Sử Lai Khắc

Khiêu Chiến Sử Lai Khắc

14/01/2022

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một sự kiện rất hấp dẫn với tên Khiêu Chiến Sử Lai Khắc. Qua sự kiện các Hồn Sư có thể sở hữu được rất nhiều vật phầm giá trị. Còn chờ gì mà không tham gia ngay với Tiểu Vũ nào.

I. Thời gian:

- Đối với những server mở trước 13/03/2021: 00:00:00 15/01/2022 - 23:59:59 17/01/2022.

- Đối với những server mở sau 13/03/2021: 00:00:00 ngày thứ 309 - 23:59:59 ngày thứ 311.

II. Điều Kiện:

Một nhân vật Đại Hồn Sư cấp 1.

III. Nội dung sự kiện:

1. Chiến Thất Quái:

Hồn Sư cần phải lần lượt khiêu chiến Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Tiểu Vũ, Đường Tam; khi lần đầu khiêu chiến thành công mỗi NPC sẽ nhận được thưởng.

2 Đập Trứng May Mắn:

- Trong thời gian sự kiện, Hồn Sư tiêu 50 Kim Cương hoặc 200 vạn Xu Hồn sẽ nhận được 10 Long Chi Diệp, và nhận thêm 1 lượt quay trứng

- Số lần mua Quay Trứng bằng xu hồn chỉ có 2 lần/ngày.

- Trứng được chia thành 3 loại: Đồng, BạcVàng, Trứng khác nhau sẽ mở ra đạo cụ khác nha.

- Rút 10 lần liền chắc ra trứng Bạc hoặc Vàng.

- Phần Thưởng:

+ Gói Chọn Lĩnh Vực:

+ Gói Cuồng Huyết Hải Thần:

+ Nhân Hồn Hoàn:

+ Gói Hồn Hoàn Hiếm:

+ Nội Đan Hồn Thú - Cao:

3. Ghép Hồn Hoàn:

- Tiêu hao Hồn Hoàn cấp sao, hồn hoàn cấp sao chỉ định và Nhân Hồn Hoàn bất kỳ, có thể ghép thành hồn hoàn hệ lấp lánh chỉ định.

- Hồn Hoàn hệ Lấp Lánh mới thêm: Lấp-Tu La Cuồng Nộ, Lấp-Thiên Sứ Thủ Hộ, Lấp-Huyết Mạch Chân Long, Lấp-Thiên Nhiên Ban Phúc.

4. Cung Ứng Học Viện:

Trong thời gian sự kiện, một số đạo cụ quý hiếm có thể mua trong sự kiện Cung Ứng Học Viện.

5. Nhiệm Vụ Đạt Chuẩn:

Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ chỉ định để nhận phần thưởng tương ứng.

-Tiểu Vũ-

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ