Võ Hồn Mới: Quỷ Mị Vô Thường

Võ Hồn Mới: Quỷ Mị Vô Thường

29/12/2021

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một thông tin rất hấp dẫn với tên Võ Hồn Mới: Quỷ Mị Vô Thường. Qua bài viết các Hồn Sư có thể hiểu rõ hơn về võ hồn sẽ được ra mắt trong đợt cập nhật này.

I. Giới Thiệu Võ Hồn:

1. Loại Võ Hồn: Cận chiến, thích khách, đỡ đòn

2. Đặc Tính Võ Hồn: là một võ hồn thích khách hoặc võ hồn đỡ đòn, khi tấn công liên tiếp 1 mục tiêu sẽ càng ngày càng mạnh.

II. Kỹ Năng:

III. Điều Kiện Sáng Tạo:

- Khi lần đầu tạo nhân vật và khi tạo nhân vật thứ 2~5, sẽ không thể chọn Quỷ Mị.

- Người chơi có thể thông qua Thẻ Chuyển Đổi Quỷ Mị (không phải Thẻ Chuyển Đổi Võ Hồn thường) để đổi võ hồn của nhân vật đã tạo thành Quỷ Mị.

- Thẻ Chuyển Đổi Quỷ Mị khi sử dụng cần lưu ý:

+ Sau khi 4 nhân vật đạt Hồn Tông Lv20, có thể sử dụng Thẻ Chuyển Đổi Quỷ Mị.

+ Tối đa chỉ có thể sở hữu 1 nhân vật sử dụng võ hồn Quỷ Mị.

+ Hồn hoàn trên người nhân vật không thể chuyển đổi hoàn toàn, Hồn Hoàn đã hấp thu sẽ tự động vào túi Hồn Hoàn

+ Sau khi chuyển đổi, điểm Thiên Phú, Hồn Đạo Khí Đời 2 sẽ bị reset.

+ Sau khi chuyển đổi thành công, đăng nhập lại mới có hiệu lực.

-Tiểu Vũ-

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ