Võ Hồn Mới: Lam Điện Phách Vương Long

Võ Hồn Mới: Lam Điện Phách Vương Long

27/04/2021

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một thông tin rất hấp dẫn với tên Võ Hồn Mới: Lam Điện Phách Long Vương. Qua sự kiện các Hồn Sư có thể hiểu rõ hơn về võ hồn sẽ được ra mắt trong đợt cập nhật này.

I. Giới Thiệu Võ Hồn:

Bối cảnh: Lam Điện Phách Long Vương cùng với Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông trước kia tự xưng là Đấu La Đại Lục Tam Tông. Bọn họ đều có vũ hồn là Long nên mỗi thành viên trong gia tộc đều có sức mạnh kinh khủng, danh phù kỳ thực thiên hạ đệ nhất tông môn.

1. Loại Võ Hồn:

Tầm xa, ra đòn nhóm, khả năng sinh tồn xuất sắc.

2. Đặc Tính Võ Hồn:

Những hồn hoàn thông dụng sẽ có buff riêng và tấn công hàng sau sẽ không bị khống chế bởi nhao bán, niên đại hồn hoàn càng cao, khả năng càng mạnh.

II. Kỹ năng:

1. Kỹ năng Hồn Hoàn Đặc Biệt:

2. Kỹ năng tiến bậc võ hồn:

3. Kỹ năng Tọa Kỵ Tinh Thông:

4. Đặc Tính Kỹ Năng Võ Hồn:

III. Điều Kiện Sáng Tạo:

- Tạo nhân vật 1-5 đều không thể chọn Lam Điện Phách Vương Long.

- Hồn Sư có thể chuyển đổi nhân vật đã sáng tạo thành Lam Điện Phách Vương Long bằng thẻ chuyển đổi Lam Điện Phách Vương Long (không thể chuyển đổi bằng thẻ thường).

Lưu ý:

- 4 nhân vật đạt Hồn Tông cấp 20 mới có thể sử dụng thẻ chuyển đổi Lam Điện Phách Vương Long.

- Chỉ có thể sở hữu duy nhất 1 Lam Điện Phách Vương Long trong đội hình.

- Hồn Hoàn trên nhân vật không thể chuyển đổi và Hồn Hoàn đã hập thụ sẽ tự động được gửi vào Túi Hồn Hoàn.

- Sau khi chuyển đổi, sẽ reset điểm thiên phú và hồn đại khí đời II, sau khi online ại mới có thể kích hoạt.

-Tiểu Vũ-

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ