Võ Hồn Mới: Cửu Tâm Hải Đường

Võ Hồn Mới: Cửu Tâm Hải Đường

29/08/2021

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một thông tin rất hấp dẫn với tên Võ Hồn Mới: Cửu Tâm Hải Đường. Qua bài viết các Hồn Sư có thể hiểu rõ hơn về võ hồn sẽ được ra mắt trong đợt cập nhật này.

I. Giới Thiệu Võ Hồn:

1. Loại Võ Hồn: Tầm xa, trị liệu, buff, khống chế, hồi sinh.

2. Đặc Tính Võ Hồn: Có thể lấy xượng HP địch đã mất để trị liệu cho phe ta, có khả năng khống chế và buff xuất sắc, triệu hồi Hoa Hồn tồn tại cả trận để hỗ trợ đồng đội, chân thân võ hồn giúp hồi sinh toàn đội.

II. Kỹ Năng:

III. Điều Kiện Sáng Tạo:

- Khi lần đầu tạo nhân vật và khi tạo nhân vật thứ 2~5, sẽ không thể chọn Cửu Tâm Hải Đường.

- Người chơi có thể thông qua Thẻ Chuyển Đổi Cửu Tâm Hải Đường(Không phải Thẻ Chuyển Đổi Võ Hồn thường) để đổi võ hồn của nhân vật đã tạo thành Cửu Tâm Hải Đường.

- Thẻ Chuyển Đổi Cửu Tâm Hải Đường khi sử dụng cần lưu ý:

+ Sau khi 4 nhân vật đạt Hồn Tông Lv20, có thể sử dụng Thẻ Chuyển Đổi Cửu Tâm Hải Đường.

+ Tối đa chỉ có thể sở hữu 1 Cửu Tâm Hải Đường võ hồn nhân vật.

+ Hồn hoàn trên người nhân vật không thể chuyển đổi hoàn toàn, Hồn Hoàn đã hấp thu sẽ tự động vào túi Hồn Hoàn

+ Sau khi chuyển đổi, điểm Thiên Phú, Hồn Đạo Khí Đời 2 sẽ bị reset.

+ Sau khi chuyển đổi thành công, đăng nhập lại mới có hiệu lực.

-Tiểu Vũ-

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ