Thu Hồi Thần Trang

Thu Hồi Thần Trang

05/03/2021

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một sự kiện rất hấp dẫn với tên Thu Hồi Thần Trang. Qua sự kiện các Hồn Sư có thể sở hữu được rất nhiều vật phầm giá trị. Còn chờ gì mà không tham gia ngay với Tiểu Vũ nào.

1. Thời gian: 00:00 ngày 06/03/2021 - 23:59 ngày 07/03/2021


2. Phạm vi: Đường Tam V1 -  Lam Ngân Thảo V5 (Các server khác sẽ có sự kiện theo thời gian mở server)


3. Điều kiện: 1 nhân vật đạt Đại Hồn Sư cấp 1

4. Nội dung sự kiện:

- Hiệp Hội Cung Cấp
+ Hồn Sư tiêu hao Lệnh Bài Thần Tượng đổi lấy Xúc Xích Thịt Gà

- Thu Hồi Thần Trang
+ Hiệp hội thợ rèn sẽ thu hồi trang bị Sử Lai Khắc - phẩm chất đỏ và huyễn ảo, Hồn Sư sẽ nhận lại được Lệnh Bài Thần Tượng

 

- Tiểu Vũ - 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ