Thông báo bảo trì kênh nạp ngoài

Thông báo bảo trì kênh nạp ngoài

25/09/2020

Thông báo Bảo Trì


Các Hồn Sư thân mến,

Để mở thêm các ưu đãi giảm giá, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì kênh nạp ngoài từ 5:30-6:00.

Trong thời gian bảo trì sẽ không thể nạp ngoài. Nội dung bảo trì:

Thêm ưu đãi cho các gói Bù Hồn Sư (Thẻ tuần, thẻ tháng)/Treo thưởng Đấu La, quà treo thưởng ngày/Gói đặc quyền Hải Thần Các/Gói mua giờ vàng mối ngày...

Giá ưu đãi nạp ngoài sẽ có hiệu lực sau khi bảo trì.

Xin thứ lỗi nếu làm phiền, cảm ơn các Hồn Sư đã thấu hiểu và ủng hộ.

BQT Soul Land : Đấu La Đại Lục - Funtap.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ