Phố Kim Loại 6

Phố Kim Loại 6

04/05/2021

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một sự kiện rất hấp dẫn với tên Phố Kim Loại 6. Qua sự kiện các Hồn Sư có thể sở hữu được rất nhiều vật phầm giá trị. Còn chờ gì mà không tham gia ngay với Tiểu Vũ nào.

I. Phạm vi: Tất cả Server.

II. Thời gian:

1. Đối với những server mở trước 23:59:59 22/09/2020: 00:00:00 05/05/2021 -  23:59:59 07/05/2021.

2. Đối với những server mở sau 23:59:59 22/09/2020: 00:00:00 ngày 225 mở server đến 23:59:59 ngày 227 mở server.

III. Điều kiện: 1 nhân vật Đại Hồn Sư cấp 1

IV. Nội dung sự kiện:

1. Tranh Đoạt Bí Bảo:

- Hồn Sư đi tìm những sự kiện hoặc Vệ Binh Bí Bảo để khám phá bản đồ, hoàn thành sự kiện khám phá sẽ nhận thưởng, khiêu chiến Vệ Binh Bí Bảo sẽ nhận được Khoáng Thạch (vật phẩm cần thiết để tham gia hoạt động Thợ Rèn Thần).

- Mở bí bảo cần tiêu hao Chìa Khóa, Chìa Khóa có thể nhận được qua sự kiện thăm dò trong phó bản Tranh Đoạt Bí Bảo hoặc mua trực tiếp bằng cách tiêu thụ Kim Cương trong khu mua sắm đặc biệt của hội. Lượt mở Bí Thần Bảo càng nhiều thì lượng Chìa Khóa tiêu hao càng nhiều.

- Phó bản được chia thành 5 khu vực, đánh bại Vệ Binh Bí Bảo mới có thể vào khu vực tiếp theo.

+ Chia thành 3 loại: sự kiện đối thoại, thu thập và chiến đấu.

+ Hoàn thành các sự kiện không tiêu tốn Chìa Khóa, và sẽ nhận được thưởng gồm Chìa KhóaKhoáng Thạch.

- Hồn Sư có thể nhận đầu mối do hội thợ rèn truyền tới trong phó bản, dựa vào đầu mối có thể nhanh chóng xác định vị trí làm mới sự kiện của khu vực đã khám phá.

2. Chợ Kho Báu:

- Sự kiện giới hạn, mua Long Chi Diệp để có cơ hội đào báu may mắn.

-  Mỗi bảo vật sẽ có số lần nhận giới hạn.

- Hồn Sư tiến hành đào báu vật đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng (tối đa là 260 lần).

- Thưởng cuối tầm bảo gồm: Đá Đúc Trang Sức, Rương Thần Hạnh Đúc (chọn Đá Đúc Vũ Khí hoặc Bách Luyện Thần Hạch), Kim Thương Kiên Định.

3. Thợ Rèn Thần:

- Tiêu hao nguyên liệu Khoáng Thạch (nhận từ sự kiện Tranh Đoạt Bí Bảo) để đổi lấy đạo cụ quý hiếm.

- Mỗi đạo cụ quý hiếm đều có mức hạn đổi nhất định.

4. Đúc Trang Bị:

- Tiêu hao Đá Đúc để đúc trang bị, có thể nhận thêm thuộc tính và kĩ năng cực mạnh.

- Đá Đúc chia thành Vũ Khí, Thời Trang, Phòng Thủ - nhận trong Chợ Kho BáuThợ Rèn Thần.

- Số lượng Đá Đúc tương ứng với trang bị:

5. Hiệp Hội Cung Cấp:

- Hồn sư có thể mua nhiều Chìa Khóa với giá thấp.

- Hồn Sư có thể tiêu hao Lệnh Bài Thàn Tượng đội lấy Xúc Xich Thit Gà để nâng cao khả năng phòng ngự.

6. Thu Hồi Thần Trang:

Hiệp hội thợ rèn sẽ thu hồi trang bị phẩm chất đỏ và sẽ hoàn trả Lệnh Bài Thần Tượng dể đổi vật phẩm trong Hiệp Hội Cung Cấp.

-Tiểu Vũ-

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ