Treo Thưởng Võ Hồn Điện

Treo Thưởng Võ Hồn Điện

13/09/2021

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một sự kiện rất hấp dẫn với tên Treo Thưởng Võ Hồn Điện. Qua sự kiện các Hồn Sư có thể sở hữu được rất nhiều vật phầm giá trị. Còn chờ gì mà không tham gia ngay với Tiểu Vũ nào.

I. Thời gian: 05:00:00 13/09/2021 - 23:59:59 24/10/2021.

II. Điều Kiện:

- Tất cả server mở trước ngày 31/07/2021.

- 2 nhân vật Đại Hồn Sư cấp 15.

III. Nội Dung Sự Kiện:

1. Treo Thưởng Ngoại Truyện:

Điểm treo thưởng ngoại truyện có thể nhận được trong Đấu La Ngoại Truyện.

2.Treo Thưởng Hàng Ngày:

Điểm treo thưởng hàng ngày có thể nhận trong Thưởng Sôi Nổi Hàng Ngày

*Thưởng Lớn khi tham gia sự kiện:

-Tiểu Vũ-

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ