Tiệc Giáng Sinh

Tiệc Giáng Sinh

24/12/2021

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một sự kiện rất hấp dẫn với tên Tiệc Giáng Sinh. Qua sự kiện các Hồn Sư có thể sở hữu được rất nhiều vật phầm giá trị. Còn chờ gì mà không tham gia ngay với Tiểu Vũ nào.

I. Thời gian:

00:00:00 24/12/2021 đến 23:59:59 27/12/2021.

II. Điều Kiện:

- Server mở trước 23/12/2021.

- 1 nhân vật Lv35.

III. Nội Dung Sự Kiện:

1. Quà Xịn Giáng Sinh:

- Hồn Sư có thể tiêu KC hoặc phiếu quay thưởng giáng sinh để thắp sáng đèn và nhận thưởng (mặc định thắp sáng bắt đầu từ tầng 1).

- Khi thắp sáng đèn ngoài cùng bên phải, lần thắp sáng tiếp theo sẽ tăng số tầng của cây, nếu không lần thắp sáng sau sẽ giảm số tầng cây.

- Một bộ phận thưởng đèn là thưởng giới hạn, đạt giới hạn không thể nhận lại, thưởng khác có thể nhận vô hạn.

- Mỗi lần nhận thưởng lớn trên cùng của cây, số tầng sẽ làm mới thành tầng 1. Sau khi lần đầu nhận thưởng lớn trên cùng, thưởng lớn sẽ thay thế bằng lượng lớn chuông, người chơi có thể dùng chuông để đổi vật phẩm hiếm trong shop giáng sinh

- Thắp sáng cây có giới hạn lượt, sau khi đạt giới hạn sẽ không thể thắp sáng tiếp.

2. Thiệp Giáng Sinh:

- Trong thời gian sự kiện, Hồn Sư tích lũy sôi nổi ngày để lật thiệp mừng và nhận thưởng.

- Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trong thời gian sự kiện, điểm sôi nổi nhận được sẽ tính vào sôi nổi nhiệm vụ ngày tích lũy.

- Lật số lượng thẻ chỉ định, có thể mở khóa chuyện giáng sinh (trả lời câu hỏi để nhận thưởng).

3. Shop Giáng Sinh:

Hồn Sư có thể nhận lượng lớn chuông tại sự kiện Quà Xịn Giáng Sinh, Thiệp Giáng SInh.

4. Đúc Trang Bị:

- Tiêu hao Đá Đúc và tiến hành đúc trang bị,  nhận buff thuộc tính lớn và kỹ năng cực mạnh.

- Đá Đúc sẽ được chia thành Vũ Khí, Trang Sức và Đá Đúc Giáp, và chúng được rớt từ sự kiện Chợ Đào Báo và Thợ Rèn Thần.

+ Trang Sức:

+ Vũ khí:

+ Giáp:

-Tiểu Vũ-

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ