Hướng Dẫn Cách Đánh Thất Sát Kiếm Và Long Cốt

Hướng Dẫn Cách Đánh Thất Sát Kiếm Và Long Cốt

30/06/2021

Xin chào các Hồn Sư thân mến,

Tiểu Vũ xin gửi tới các Hồn Sư một thông tin rất hấp dẫn với tên Hướng Dẫn Cách Đánh Thất Sát Kiếm Và Long Cốt. Qua bài viết các Hồn Sư có thể hiểu rõ hơn về võ hồn được ra mắt trong đợt cập nhật này.

 

Hai võ hồn bảo vệ cấp cao nhất của Lưu Ly TôngThất Sát KiếmCốt Long sẽ lần đầu tiên ra mắt trong sự kiện lần này. Thất Sát KiếmLong Cốt có thể dung hợp, dưới đây là giới thiệu về cách đánh của hai võ hồn.

I. Giới Thiệu Cách Đánh Của Thất Sát Kiếm:

1. Cách Đánh 1 (Ra Đòn):

- Đặc tính: Bùng phát cao, sát thương đơn thể cao, phối hợp với Kiếm Ý Bành Trướng có thể gây sát thương lên mục tiêu với HP thất nhất bên địch, đồng thời tiêu diệt mục tiêu với lực chiến thấp nhất một cách hiệu quả, giảm số người bên địch.

- Cách chọn hồn hoàn:

+ Trảm Bình Lưu:

+ Thất Sát Kiếm Pháp:

+ Kiếm Ý Bành Trướng:

+ Kiếm Ảnh Tùy Tùng:

2. Cách Đánh 2 (Khống Chế):

- Đặc tính: Trong phạm vi gây lên sát thương phối hợp với các loại debuff và hiệu ứng giảm có thể hỗ trợ đồng đội tiêu diệt mục tiêu bên địch, đồng thời kỹ năng AOE sẽ gây sát thương lên nhiều mục tiêu, vì thế do nên tích lũy được số lớp Sát Khí Bộc Phát một cách dễ dàng, làm cho toàn bộ mục tiêu bên dịch yếu đi. 

- Cách chọn hồn hoàn:

+ Người Kiếm Hợp Nhất:

+ Vạn Kiếm Quy Tông:

+ Sát Khí Bộc Phát:

+ Kiếm Ảnh Tùy Tùng:

II. Giới Thiệu Cách Đánh Long Cốt:

1. Cách Đánh 1 (Tránh Né Hàng Trước):

- Đặc tính: Cách đánh này lấy Long Cốt làm hàng trước, bổ trợ toàn thể mục tiêu, tạo hiệu quả hồi máu cho bản thân và đồng đội, làm suy yếu mục tiêu bên địch. Và có thể gánh sát thương cho mục tiêu chính.

- Cách chọn hồn hoàn:

+ Lưỡi Hái Xương:

+ Vùng Đất Xương Trắng:

+ Dấu Không Gian:

+ Xoay Chuyển Thời Gian:

2. Cách Đánh 2 (Hợp Thể):

- Đặc tính: Cốt Hóa Thần Long là hồn hoàn chủ đạo, có thể hợp thể với Thất Sát Kiếm. Thần rồng giáng thế, có thể đỡ đòn và ra đòn. Cách đánh này lấy Thất Sát Kiếm làm nhân vật cốt lõi để bồi dưỡng , bên cạnh đó kết hợp với Long Cốt có thể gây ra được sát thương khủng.

- Cách chọn hồn hoàn:

+ Cốt Hóa Thần Long:

+ Tự Lành:

+ Giao Kết Sinh Tử:

+ Xoay Chuyển Thời Gian:

- Tiểu Vũ - 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ